Axit boric có công thức hoá học là: H3BO3 hoặc B(OH)3

Axit boric có công thức hoá học là: H3BO3 hoặc B(OH)3

Axit boric có công thức hoá học là: H3BO3 hoặc B(OH)3

Facebook chat
icon-cart
0
Giỏ hàng