Axit Oxalic tồn tại dưới dạng hạt có màu trắng hoặc trắng ngà

Axit Oxalic tồn tại dưới dạng hạt có màu trắng hoặc trắng ngà

Axit Oxalic tồn tại dưới dạng hạt có màu trắng hoặc trắng ngà

Facebook chat
icon-cart
0
Giỏ hàng